BAŞKANDAN
Sanat Olmaktan Çıkan Doktorluk
Tıp Akademisi 3 Mart 1867 tarihinde kurulmuş 143 yıllık bir tıp cemiyetidir. Bu cemiyet ilk kurulduğu günden bu yana asıl amacını hiç değiştirmemiştir. Bu amaç "Halka sağlık açısından faydalı olmak" tır.
devamı...
Türkiye Tıp Akademisi'nin Amacı ve Ufku
Tıp Akademisi 3 Mart 1867 tarihinde kurulmuş 143 yıllık bir tıp cemiyetidir. Bu cemiyet ilk kurulduğu günden bu yana asıl amacını hiç değiştirmemiştir. Bu amaç "Halka sağlık açısından faydalı olmak" tır.
devamı...
YAYINLARIMIZ - Kitaplar / Dergiler
Dünden, Bugüne Türkiye Tıp Akademisi - 2010
devamı...
Cumhuriyetin İlk 15 Yılında Sağlık Hizmetleri - 2010
devamı...
Türkiye Tıp Akademisi Yönetim Kurulu


- AYTEKİN OĞUZ,
- ERTUĞRUL GÖKSOY,
- AYŞE NİLÜFER ÜNAL,
- AYTEN ALTINTAŞ,
- MAHMUT TOKAÇ

ÜYELERİMİZ

YÖNETİM KURULU

AYTEKİN OĞUZ      Yönetim Kurulu Başkanı
ERTUĞRUL GÖKSOY    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYŞE NİLÜFER ÜNAL    Yönetim Kurulu Saymanı
AYTEN ALTINTAŞ    Yönetim Kurulu Genel Sekreter
MAHMUT TOKAÇ   Yönetim Kurulu Asıl Üye


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

MİRAÇ VURAL KESKİNLER    Yönetim Kurulu Yedek Üye
MEHMET AKİF BÜYÜKBEŞE    Yönetim Kurulu Yedek Üye
MURAT SÜPHAN ERTÜRK   Yönetim Kurulu Yedek Üye
MEHMET UZUNLULU   Yönetim Kurulu Yedek Üye
MEHMET ÜZEL   Yönetim Kurulu Yedek Üye

DENETİM KURULU

Ayten ARIKAN    Denetim Kurulu Başkan
ARMAĞAN YÜCEL SAMANCI   Denetim Kurulu Asıl Üye
MAHMUT GÜRGAN    Denetim Kurulu Asıl Üye

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

MÜMTAZ TAKIR    Denetim Kurulu Yedek Üye
MEHMET GÖKHAN GÖNENLİ      Denetim Kurulu Yedek Üye
SAİT NADERİ      Denetim Kurulu Yedek Üye

TÜRKİYE TIP AKADEMİSİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Vural Solok

Türkiye Tıp Akademisi 1867 yılında kurulmuş 143 yıllık çok önemli bir dernektir. Bu uzun soluklu derneğin üyelerinin tamamını tanıyamıyoruz. Derneğimizin kayıtlarında bulunan ve bu kayıtlara göre yapılmış listeler bizim için yetersizdir. Tüm üyelerimizi tanımak için başladığımız çalışmada bir noktaya kadar geldik. Elimizdeki kaynakları inceleyerek yeni listeler oluşturduk. Buraya aldığımız listelerden biri 1926 yılından 1954 yılına kadar kayıtlardaki listedir. 1954 yılından sonra yeni kaydolan üyelerin listelerini yıllara göre tespit ettik. Bu listeye önce 1989 yılına kadar, daha sonra da o yıllardan 2010 yılına kadar kaydolanları ilave ettik. Bu bölüme bir de Hicri 1287 (Miladi 1870-1871) yılı Devlet Salnamesine göre Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye üyelerini koyduk. Çünkü devletin resmi kayıtlarının daha sonraki yazılan listelere göre daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunlara ilaveten üyelerimize yeni bir liste daha hazırladık Bu da 1885-1886 yılları arasında Cemiyetin toplantılarının kaydedildiği defterdeki isimlerdir. Bu defterde toplantıların sonunda katılanların imza kayıtları taranarak bir liste oluşturduk. Bu da 1885-86 yıllarına ışık tutacak. Ayrıca 1867 yılından 1911 yılına kadar kayıtlarda bulduğumuz isimleri alfabetik olarak bir araya getirdik. Bu cemiyetimizin İlk dönemlerindeki üyelerimizi tanımamıza yardımcı olacak. Bu listelerin en eksik tarafı 1911-1923 yılları arasındaki listelerdir. Eksik olanların tamamlanabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu listelerdeki üyelerimizi tanımak Türkiye Tıp Akademisi'nin önemini bir kere daha kavramamızı sağlayacaktır.

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye (1871 Yılı Salnamesine Göre)
Reis

Salih Efendi
AzaMiralay
Hafız Bey

Miralay
Salih Bey

Miralay
Ahmet Bey

Miralay
Rıfat Bey

Saniye
Mahmut Efendi

Binbaşı
Aziz Efendi

Kolağası
Emin Efendi

Kolağası
Vahit Efendi

Kolağası
Hüseyin Efendi

Kolağası
Nuri Latif Efendi

Kolağası
Hıristo Efendi

Kolağası
Nuri Efendi

Kolağası
Hüseyin Mustafa Efendi

Kolağası
Hüseyin Remzi Efendi

Kolağası
İbrahim Efendi

Kolağası
Bekir Efendi

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye (1885-1886 Yıllarına Ait Cemiyetin Kayıt Defterine Göre)
1.Kâtib-i Husûsi Mansur
2.Abdi Bey
3.Abdülhâkim Efendi
4.Agop Bey
5.Ahmet Hilmi Bey
6.Ahmet Paşa
7.Ahmet Tevfik Efendi (Katib-i Umumi)
8.Ali Bey
9.Ali Rüştü Efendi
10.Besim Efendi
11.Cemal Bey
12.Cevad Efendi
13.Daniş Bey
14.Emin Bey (Sandık Emini)
15.Ferdinand Bey
16.Hacı Arif Efendi (Müdür-ü Matbaa)
17.Haydar Bey
18.Hayrettin Bey
19.Hulki Bey
20.Hüseyin Hulki Efendi
21.Hüseyin Remzi Bey
22.Hüseyin Sabri Bey
23.Hüsnü Bey
24.İbrahim Lütfi Bey
25.İbrahim Şevki Efendi
26.Kasım Efendi
27.Kâzım Efendi
28.Mazhar Bey
29.Minas Efendi
30.Muhtar Efendi
31.Nafiz Bey
32.Neşet Efendi
33.Nuri Bey
34.Osman Efendi
35.Reis-i evvel Makro Paşa
36.Reis-i sâni Ahmet Hilmi (Miralay Dr.)
37.Remzi Bey
38.Rifat Efendi (Hafız-ı kütüb)
39.Saip Paşa
40.Şadan Bey
41.Şakir Bey
42.Şefik Bey
43.Şekip Bey
44.Tevfik Efendi
45.Ülya Bey
46.Vahan Bey
47.Vahid Bey
48.Yanko (Kâtib-i husûsi)
49.Yusuf Rami Efendi
50.Zoeros Paşa
Türkiye Tıp Akademisi (1867-1911 Yılları Alfabetik)
A
1.Ahmet Paşa
2.Ali Rüştü
3.Abdül Hakim
4.Asaf
5.Ahmet Fehim
6.Abdi Bey
7.Asaf Derviş Paşa
8.Avistidi Bey
9.Ahmet Hilmi
10.Ali Bey
11.Agop Handanyan Bey
12.Ahmet Tevfik Efendi
13.Aneelo
14.Aziz İdris (Miralay Kırımlı)
15.Ahmet Ali
B
16.Bekir Sıtkı
17.Besim Ömer
18.Bahattin Şakir
C
19.Cemil Paşa
20.Cemal Paşa
21.Cevad Efendi
22.Civan Aramyam
D
23.Daniş Bey
24.Dansaviç
25.E
26.Esat
27.Emin Bey (Sandık emini)
F
28.Ferdinand Bey
29.Fevzi Efendi
30.Faik
G
31.Galip Bey
H
32.Hayrettin Paşa
33.Hafız Hilmi
34.Hacı Ali
35.Hüsnü Bey
36.Hayrullah Paşa
37.Hoca Mehmet Efendi
38.Hüseyin Remzi Paşa
39.Hüseyin Sabri Efendi
40.Haydar Bey
41.Hüseyin Sabri
42.Hülki Bey (Hüseyin)
43.Hacı Arif Efendi (müdür'u matbaa)
44.Hristo
45.Hulusi
İ
46.İbrahim Lütfi Paşa
47.İbrahim Şevki Efendi
48.İzzet-üd-din
49.İsmail Ali
50.İsmail Besim
51.İlya İydünnur
K
52.Kostantin Limonidus
53.Kasım
54.Kemal Cenap
55.Kazım Efendi
56.Kerim Sebati
M
57.Marko Paşa
58.Mazhar Paşa
59.Mahmut Hakkı
60.Mustafa Fevzi
61.Mehmet Ali
62.Muzaffer
63.Mehmet Fahri
64.Mustafa Münif Paşa
65.Münir Efendi
66.Minas Efendi
67.Muhtar Efendi
68.Muhittin Bey
69.Mehmet Nuri Efendi (Birgen)
70.Mehmet Nazif Paşa
N
71.Dr. Nazif Paşa
72.Nuri Kenan Paşa
73.Nizamettin
74.Neşet Efendi
75.Nedim Bey
76.Naim Bey
77.Nafiz Bey
O-Ö
78.Osman Efendi
79.Ömer Ata Paşa
P
80.Pika
R
81.Ramis
82.Raif Mehmet Efendi
83.Rasim Bey
84.Raşit Tahsin
85.Remzi Bey
86.Rıfat Bey
87.Raif Kemal Efendi
S-Ş
88.Sıtkı Efendi
89.Şefik
90.Şekip
91.Şükrü
92.Şakir Bey
93.Süleyman Numan Paşa
94.Salih Efendi (Hekimbaşı Hoca)
95.Sadi Ali
96.Şadan Bey
97.Saip Paşa
98.Şemsi
99.Şeref Bey
T
100.Tevfik Vacid Bey
101.Tevfik Recep
102.Tevfik Efendi
V
103.Vacid
104.Vahid Bey
105.Vasil Nazım
106.Vahan Ahannes Bey
Y-Z
107.Yanko (Bafralı)
108.Yusuf Rami
109.Ziya Nuri
110.Zoeros
Türkiye Tıp Akademisi (1926-2010)
1.Prof. Dr. Adnan Adıvar
2.Prof. Dr. Kamil Akyol
3.Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel
4.Prof. Dr. Kemal Rüştü Akgüder
5.Ord. Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar
6.Prof. Dr. Vedat Alpsoy
7.Ord. Prof. Dr. Fahri Arel
8.Prof. Dr. Suphi Artunkal
9.Doç. Dr. Ahmet Atakan
10.Dr. Asil Mukbil Atakan
11.Ord. Prof. Dr. Kemal Atay
12.Dr. Nuri Fehmi Ayberk
13.Dr. Ömer Vasfi Aybar
14.Dr. Haydar İbrahim Aydar
15.Doç. Dr. Hıfzı Bakım
16.Prof. Dr. Osman Barlas
17.Prof. Dr. Mahmut Atar Bayata
18.Doç. Dr. İrfan Başar
19.Dr. Mehmet Kamil Berk
20.Doç. Dr. İbrahim Sadık Serkan
21.Prof. Dr. Feyyaz Berkay
22.Prof. Dr. Ferhan Berker
23.Prof. Dr. Tevfik Berkman
24.Prof. Dr. Fuat Kamil Berksan
25.Ord. Prof. Dr. Nurettin Ali Berkol
26.Prof. Dr. Nihat Reşat Belger
27.Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu
28.Prof. Dr. Nebil Bilhan
29.Prof. Dr. Ali Esat Birol
30.Prof. Dr. Hatice Bodur
31.Doç. Dr. Hazım Bumin
32.Dr. Fazıl Şerafettin Bürge
33.Prof. Dr. Fuat Fehim Caculu
34.Prof. Dr. Sıtkı Velicangil
35.Prof. Dr. Murat İbrahim Cankat
36.Prof. Dr. Perihan Çambel
37.Prof. Dr. Talat Çamlı
38.Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu
39.Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil
40.Prof. Dr. Kazım Dağyolu
41.Doç. Dr. Afife Cenani Demirel
42.Dr. Hami Dilek
43.Dr. Muzaffer Tevfik Dilemre
44.Prof. Dr. Saim Ali Dilemre
45.Prof. Dr. Nüzhet Şakir Dirisu
46.Dr. Rahmi Duman
47.Prof. Dr. Nihat Dorken
48.Prof. Dr. Recep Rüştü Duyar
49.Dr. Şakir Ahmet Ediz
50.Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
51.Dr. Ahmet Şükrü Emet
52.Ord. Prof. Dr. Naşid Epez
53.Prof. Dr. Necati Eramil
54.Prof. Dr. Behçet Sabit Erduran
55.Ord. Prof. Dr. Ali Muhiddin Erel
56.Dr. Ali Haydar Erel
57.Prof. Dr. Şinasi Hakkı Erel
58.Dr. Feridun Şevket Evrensel
59.Prof. Dr. Reşad Garan
60.General Dr. Hamze Vahit Göğen
61.Dr. Tevfik İsmail Gökçe
62.Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay
63.Prof. Dr. Muhterem Gökmen
64.Prof. Dr. Niyazi İsmet Gözcü
65.Ord. Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan
66.Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan
67.Prof. Dr. Ali Eşref Gürsel
68.Prof. Dr. Refik Güran
69.Dr. Hami Güven
70.Prof. Dr. Kazım Nuri İçgören
71.Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı
72.Dr. Nurettin Kamil İrdelp
73.Necmettin Hakkı İzmirli
74.Dr. Şerafeddin Kam
75.Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu
76.Prof. Dr. Süreyya Ali Kayacan
77.Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil
78.Doç. Dr. Ümit Kırdar
79.Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp
80.Prof. Dr. Müfide Küley
81.Dr. Ziyaeddin Maktav
82.Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar
83.Prof. Dr. Abdülkadir Noyan
84.Dr. Nurettin Onur
85.Dr. Asım Onur
86.Dr. Ahmet Rasim Onat
87.Prof. Dr. Mim Kemal Öke
88.Prof. Dr. Ziya Öktem
89.Prof. Dr. Ömer Özek
90.Doç. Dr. Cemal Pektaş
91.Prof. Dr. Kemal Hüseyin Pilevmelioğlu
92.Prof. Dr. Necmettin Polvan
93.Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam
94.Prof. Dr. Osman Saka
95.Dr. Cevat Sargın
96.Dr. Kemal Şakir Saraçoğlu
97.Dr. Halis Sarıkadıoğlu
98.Dr. Hüseyin Salor
99.Prof. Dr. Münir Ahmet Sarpyener
100.Dr. İsmet Sayman
101.Prof. Dr. Necdet Sezer
102.Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım
103.Prof. Dr. Şevket Salih Soysal
104.Prof. Dr. Hayri Sözen
105.Ord. Prof. Dr. Zadenko Stary
106.Ord. Prof. Dr. Nazım Şakir Şakır
107.Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar
108.Prof. Dr. Süreyya Tanay
109.Dr. Aliye Rıza Tancıl
110.Dr. Mümin Memduh Tayanç
111.Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat
112.Doç. Dr. Nimet Taşkıran
113.Prof. Dr. Şevket Tekman
114.Prof. Dr. Bahri İsmet Temizer
115.Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet Tezel
116.Dr. Şükrü Hazım Ciner
117.Prof. Dr. İrfan Titiz
118.Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu
119.Dr. Zekai Muammen Tunçman
120.Prof. Dr. Burhanettin Osman Tugan
121.Ord. Prof. Dr. Besin Turkan
122.Prof. Dr. Sezai Bedrittin Tümay
123.Prof. Dr. Kenan Tükel
124.Prof. Dr. Zeki Faik Ural
125.Burhanettin Urus
126.Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
127.Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver
128.Dr. Ubeyit Ülgen
129.Dr. Rasim Ali Ülgen
130.Prof. Dr. Ziya Üstün
131.Prof. Dr. Zeki Ragıp Yalım
132.Prof. Dr. Necmeddin Rıfat Yarar
133.Prof. Dr. Sami Yaver
134.Prof. Dr. Muzaffer Şevki Yener
135.Prof. Dr. Mutahhar Yenson
136.Dr. Bahaeddin Lütfi Varnalı
137.Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren
1954
138.Ord. Prof. Dr. Hasan Şükrü Oytun
139.Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak
140.Prof. Dr. Kazım Aras
141.Prof. Dr. Fahir Melek Göksel
142.Prof. Dr. Celal Öker
143.Prof. Dr. Alaeddin Akçasu
144.Prof. Dr. Münevver Yenerman
145.Dr. Lütfi Sabri Serinken
146.Prof. Dr. Talia Bali Aykan
147.Prof. Dr. Gıyas Korkud
1955
148.Dr. Nikola Fakaçelli
149.Prof. Dr. Şefik Kayahan
150.Dr. Bedii Beler
151.Ömer Şevki Dürüşken
1956
152.Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan
153.Prof. Dr. Hikmet Altuğ
154.Prof. Dr. Safa Karatay
1958
155.Prof. Dr. Emin Bura
1960
156.Prof. Dr. İhsan Rıfat Sabar
157.Prof. Dr. Rauf Saygın
158.Prof. Dr. Kemal Berktin
159.Prof. Dr. Cafer Yıldıran
160.Dr. Selim Berkol
1965
161.Doç. Dr. Nüvit Tekül
162.Prof. Dr. Aladdin Vardar
163.Doç. Dr. Necmeddin Ülker
164.Dr. Fatih Ali Yücel
165.Dr. Mustafa Kazuk
166.Dr. Tahir Tağ
167.Prof. Dr. Erol Düren
168.Doç. Dr. Mansur Sayın
169.Prof. Dr. Bedri Gürbün
170.Dr. Tahsin Artunkal
171.Doç. Dr. Fahri Atabey
172.Dr. Ömer Faruk Nurhu
173.Dr. Nejat Soğun
174.Dr. Tahsin Sayıl
175.Prof .Dr. Muhlis Özen
176.Dr. Faruk Özerengin
177.Prof. Dr. Rükneddin Tüzüm
178.Prof. Dr. Selahattin Koloğlu
179.Prof. Dr. Nusret H. Fişek
180.Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu
181.Dr. Sadi Belger
182.Prof. Dr. Asuman Baytop
183.Prof. Dr. Turhan Baytop
184.Prof. Dr. Kemal Önen
185.Prof. Dr. Sabahaddin Tayzin
186.Prof. Dr. Ercüment Palabıyıkoğlu
187.Prof. Dr. Rıdvan Ege
188.Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan
189.Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan
190.Dr. Sedat N. Yörükoğlu
191.Prof. Dr. Fevzi Renda
1967
192.Prof. Dr. Ahmet Merdivenci
193.Dr. Hilmi Necati Ülgen
194.Dr. Haydar Altınok
195.Dr. Adil Zeytinoğlu
196.Doç. Dr. Suat Efe
197.Doç. Dr. Oğuz Aksu
198.Dr. Ata Topaloğlu
199.Prof. Dr. Enver Tali Çetin
200.Prof Dr. Bülent Berkarda
201.Prof. Dr. Hilmi Akın
202.Prof. Dr. Nuri Sağıroğlu
203.Prof. Dr. Mahir Büyükpamukçu
204.Prof . Dr. Necati Akgün
205.Prof. Dr. Coşkun Özdemir
206.Dr. Nureddin Ağuşoğlu
207.Prof. Dr. Asuman Eğribozlu
208.Prof. Dr. Aziz Sevüktekin
209.Prof . Dr. Mustafa Karaca
210.Prof. Dr. Lütfi Vural
211.Doç. Dr. Atalay Yörükoğlu
212.Doç. Dr. Turgut Özgülen
1973
213.Prof. Dr. Naci Ayral
214.Dr. Nurettin Apaydın
215.Prof. Dr. Muzaffer Akkılıç
216.Prof. Dr. Haluk Alp
217.Dr. Semir Abbasoğlu
218.Dr. Cahit Bergil
219.Prof. Dr. Nevzat Baban
220.Prof. Dr. Cemil Demiroğlu
221.Dr. Nadire Güresin
222.Prof . Dr. Sevim Büyükdevrim
223.Prof. Dr. Turhan Gürgen
224.Dr. Fahri Hakioğlu
225.Dr. Remzi Kocagil
226.Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu
227.Prof. Dr. Orhan Okyay
228.Prof. Dr. Filiz Perkün
229.Dr. Zinnur H. Rollans
230.Prof. Dr. Peker Sandallı
231.Prof. Dr. Ayhan Songar
232.Prof. Dr. Meliha Terzioğlu
233.Dr. Kemal Turgut
234.Prof. Dr. Vedat Yiğitsubay
235.Prof. Dr. Gazanfer Zembilci
236.1973 Sonrası
237.Prof. Dr. Hulusi Akın
238.Raşit Dalmak
239.Dr. Mazhar Aksay
240.Prof. Dr. Hüsamettin Gökay
241.Dr. Fikret Pamir
242.Dr. Necmettin Üner
243.Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu
244.Prof. Dr. Uğur Ülkü
245.Prof. Dr. Ahmet Aras
246.Prof. Dr. Zafer Paykoç
247.Prof. Dr. Muzaffer Öztürk
248.Prof. Dr. Gönül Akokan Aktaç
249.Prof. Dr. Nedim Zembilli
250.Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık
251.Dr. Kamuran Arer
252.Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu
253.Prof. Dr. Özdemir İlter
254.Prof. Dr. Vehbi Köksal
255.Prof. Dr. Turgay Atasu
256.Dr. Turan Özbatur
257.Prof. Dr. Fikret Biyal
258.Prof. Dr. Rauf Sezer
259.Doç. Dr. Ali İpbüker
260.Prof. Dr. Ergun Oktay
261.Prof. Dr. Ali Haydar Taşpınar
262.Prof. Dr. M. Fikri Alican
263.Prof. Dr. Vural Solok
264.Prof. Dr. Remzi Doğan
265.Prof. Dr. Derin Kösebay
266.Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu
267.Prof. Dr. Gürbüz Barlas
268.1989 ve Sonrası
269.Dr. Faruk Turnaoğlu
270.Prof. Dr. Uğur Derman
271.Prof. Dr. Asım Cenani
272.Prof. Dr. Kemal Sözer
273.Prof. Dr. Lütfi Çakar
274.Prof. Dr. Hasan Yazıcı
275.Dr. Öznur Kuşakçıoğlu
276.Prof. Dr. Ekrem Erek
277.Prof. Dr. Şali Çağlar
278.Prof. Dr. Hafit Savaşkan
279.Prof. Dr. Kamil Serdengeçti
280.Prof. Dr. Coşkun Bekdik
281.Prof. Dr. Güner Tokgöz
282.Prof. Dr. Asım Akın
283.Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
284.Prof. Dr. Erdoğan Gürbüz
285.Prof. Altan Onat
286.Prof. Dr. Macit Uzel
287.Prof. Dr. Esin Öztürk
288.Prof. Dr. Erdal Akalın
289.Prof. Dr. Onur Erol
290.Prof. Dr. Turgay İşbir
291.Prof. Dr. Işık Olcay
292.Prof. Dr. Emin Uğur Erkoçak
293.Prof. Dr. Erol Akan
294.Prof. Dr. Mustafa Koçak
295.Prof. Dr. Tuncay Özgönen
296.Prof. Dr. Ruhi Türkyılmaz
297.Prof. Dr. Yahya Sağlıker
298.Prof. Dr. Bingür Sönmez
299.Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu
300.Dr. Mehmet Berk
301.Prof. Dr. Sevgi Mir
302.Prof. Dr. Mehmet Haberal
303.Prof. Dr. Süleyman Sağlam
304.Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
305.Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
306.Prof. Dr. Engin Eker
307.Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Nişançı
308.Prof. Dr. Ahmet Rıza Uras
309.Prof. Dr. İnan Soydan
310.Dr. Mihriban Davutoğlu
311.Dr. Kemal Beyazıt
312.Prof. Dr. Nükhet Tüzüner
313.Prof. Dr. Zafer Özsoy
314.Prof. Dr. Nafiz Bilsel
315.Prof. Dr. Sabriye Demirci
316.Prof. Dr. Aydın Aytaç
317.Prof. Dr. Tarık Minkari
318.Prof. Dr. Remzi Özcan
319.Prof. Dr. Aykut Erbengi
320.Prof. Dr. Emin Özkul
321.Dr. Günay Engin
322.Prof. Dr. Teoman Onat
323.Prof. Dr. Günsel Koptagel İlal
324.Prof. Dr. Süheyla Özkutlu
325.Prof. Dr. Cenk Büyükünal
326.Prof. Dr. Nevzat Bilgin
327.Prof. Dr. Murat Ali Karaçorlu
328.Prof. Dr. Vecdet Tezcan
329.Prof. Dr. Hasan İlkova
330.Prof. Dr. Hüseyin Gülay
331.Prof. Dr. Leyla Atmaca
332.Prof. Dr. Özdemir Oto
333.Prof. Dr. Ertaç İlkay
334.Prof. Dr. Mithat Çoruh
335.Dr. Hayati Tor
336.Dr. Gülnaz Aslan
337.Dr. Birsen Ülkü
338.Prof. Dr. Gülşen Özbay
339.Prof. Dr. Emin Kansu
340.Prof. Dr. Mustafa İlhan
341.Prof. Dr. Ergül Tunçbilek
342.Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
343.Prof. Dr. Yalçın Tüzün
344.Prof. Dr. Emine Kökoğlu
345.Prof. Dr. Ali Cumhur Ertekin
346.Prof. Dr. Ayten Altıntaş
347.Prof. Dr. Gültekin Kaner
348.Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer
349.Prof. Dr. Emel Başar
350.Prof. Dr. Volkan Yumuk
351.Doç. Dr Selim Nalbant
352.Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
353.Prof. Dr. Haşim Mutlu
354.Prof. Dr. İhsan Kara
355.Prof. Dr. Sadık Perek
356.Prof. Dr. Asiye Perek
357.Dr. Mahmut Görgan
Türkiye Tıp Akademisi Üye Listesi (2010 Yılı İtibarıyla)
1.Prof. Dr. Ferhan Berker
2.Prof. Dr. Alaaddin Akçasu
3.Prof. Dr. Emin Bura
4.Dr. Cafer Yıldıran
5.Prof. Dr. Necmettin Ülker
6.Prof. Dr. Erol Düren
7.Ali Fatih Yücel
8.Dr. Ömer Faruk Nurlu
9.Prof. Dr. Rüknettin Tözüm
10.Prof. Dr. Asuman Baytop
11.Prof. Dr. Kemal Önen
12.Prof. Dr. Rıdvan Ege
13.Prof. Dr. Feyzi Renda
14.Dr. Sedat Yörükoğlu
15.Dr. Hilmi Necati Ülgen
16.Prof. Dr. Tarık Kapıcıoğlu
17.Dr. Haydar Altınok
18.Doç. Dr. Oğuz Aksu
19.Prof. Dr. Bülent Berkarda
20.Prof. Dr. Mahir Büyükpamukçu
21.Prof. Dr. Çoşkun Özdemir
22.Dr. Nurettin Aguşoğlu
23.Prof. Dr. Turgut Özgüden
24.Prof. Dr. Naci Ayral
25.Prof. Dr. Muzaffer Akkılıç
26.Dr. Semir Abbasoğlu
27.Dr. Cahit Bergil
28.Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim
29.Dr. Nadire Güresin
30.Prof. Dr. Turhan Gürgen
31.Vet. Dr. Fahri Hakioğlu
32.Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu
33.Prof. Dr. Filiz Perkün
34.Prof. Dr. Peker Sandallı
35.Dr. Zinnur Rolas
36.Dr. Mazhar Aksoy
37.Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu
38.Dr. Necmettin Üner
39.Prof. Dr. Muzaffer Öztürk
40.Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık
41.Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu
42.Dr. Kamuran Arez
43.Prof. Dr. Özdemir İlter
44.Prof. Dr. Turgay Atasü
45.Dr. Turan Özbatur
46.Prof. Dr. Rauf Sezer
47.Doç. Dr. Ali İpbüker
48.Prof. Dr. Ali Haydar Taşpınar
49.Prof. Dr. M. Fikri Alican
50.Prof. Dr. Vural Solok
51.Prof. Dr. Derin Kösebay
52.Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu
53.Prof. Dr. Gürbüz Barlas
54.Prof. Dr. Asım Cenani
55.Dr. Faruk Turnaoğlu
56.Prof. Dr. Kemal Sözer
57.Prof. Dr. Lütfü Çakar
58.Prof. Dr. Hasan Yazıcı
59.Dr. Öznur Kuşakçıoğlu
60.Prof. Dr. Ekrem Erek
61.Prof. Dr. Şali Çağlar
62.Prof. Dr. Hafit Savaşkan
63.Prof. Dr. Kamil Serdengeçti
64.Prof. Dr. Çoşkun Bekdik
65.Prof. Dr. Güner Tokgöz
66.Prof. Dr. Asım Akın
67.Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
68.Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan
69.Prof. Dr. Altan Onat
70.Prof. Dr. Erdal Akalın
71.Prof. Dr. Macit Uzel
72.Prof. Dr. Esin Öztürk
73.Prof. Dr. Onur Erol
74.Prof. Dr. Turgay İşbir
75.Prof. Dr. Işık Olcay
76.Prof. Dr. E. Uğur Erkoçak
77.Prof. Dr. Erol Akan
78.Prof. Dr. Mustafa Koçak
79.Prof. Dr. Tuncay Özgüner
80.Prof. Dr. Ruhi Türkyılmaz
81.Prof. Dr. Yahya Sağlıker
82.Prof. Dr. Bingür Sönmez
83.Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu
84.Dr. Mehmet Berk
85.Prof. Dr. Sevgi Mir
86.Prof. Dr. Mehmet Haberal
87.Prof. Dr. Süleyman Sağlam
88.Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
89.Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
90.Prof. Dr. Engin Eker
91.Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Nişançı
92.Prof. Dr. Ahmet Rıza Uras
93.Prof. Dr. İnan Soydan
94.Dr. Mihriban Davutoğlu
95.Dr. Kemal Beyazıt
96.Prof. Dr. Nükhet Tüzüner
97.Prof. Dr. Zafer Özsoy
98.Prof. Dr. Nafiz Bilsel
99.Prof. Dr. Sabriye Demirci
100.Prof. Dr. Aydın Aytaç
101.Prof. Dr. Tarık Minkari
102.Prof. Dr. Aykut Erbengi
103.Prof. Dr. Emin Özkul
104.Dr. Günay Engin
105.Prof. Dr. Teoman Onat
106.Prof. Dr. Günsel Koptagel İlal
107.Prof. Dr. Süheyla Özkutlu
108.Prof. Dr. Cenk Büyükünal
109.Prof. Dr. Ayça Altuğ
110.Prof. Dr. Nevzat Bilgin
111.Prof. Dr. Murat Ali Karaçorlu
112.Prof. Dr. Vecdet Tezcan
113.Prof. Dr. Hasan İlkova
114.Prof. Dr. Hüseyin Gülay
115.Prof. Dr. Leyla Atmaca
116.Prof. Dr. Özdemir Oto
117.Prof. Dr. Mithat Çoruh
118.Dr. Gülnaz Aslan
119.Prof. Dr. Birsen Ülkü
120.Prof. Dr. Gülşen Özbay
121.Prof. Dr. Emin Kansu
122.Prof. Dr. Mustafa İlhan
123.Prof. Dr. Ergül Tunçbilek
124.Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
125.Prof. Dr. Yalçın Tüzün
126.Prof. Dr. Emine Kökoğlu
127.Prof. Dr. Ali Cumhur Ertekin
128.Prof. Dr. Gültekin Kaner
129.Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer
130.Prof. Dr. Ayten Altıntaş
131.Prof. Dr. Emel Başar
132.Prof. Dr. Volkan Yumuk
133.Doç. Dr. Selim Nalbant
134.Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
135.Prof. Dr. Haşim Mutlu
136.Prof. Dr. İhsan Kara
137.Prof. Dr. Sadık Perek
138.Prof. Dr. Asiye Perek
139.Uz. Dr. Mahmut Görgan
ANASAYFA | İLETİŞİM