BAŞKANDAN
Sanat Olmaktan Çıkan Doktorluk
Tıp Akademisi 3 Mart 1867 tarihinde kurulmuş 143 yıllık bir tıp cemiyetidir. Bu cemiyet ilk kurulduğu günden bu yana asıl amacını hiç değiştirmemiştir. Bu amaç "Halka sağlık açısından faydalı olmak" tır.
devamı...
Türkiye Tıp Akademisi'nin Amacı ve Ufku
Tıp Akademisi 3 Mart 1867 tarihinde kurulmuş 143 yıllık bir tıp cemiyetidir. Bu cemiyet ilk kurulduğu günden bu yana asıl amacını hiç değiştirmemiştir. Bu amaç "Halka sağlık açısından faydalı olmak" tır.
devamı...
YAYINLARIMIZ - Kitaplar / Dergiler
Dünden, Bugüne Türkiye Tıp Akademisi - 2010
devamı...
Cumhuriyetin İlk 15 Yılında Sağlık Hizmetleri - 2010
devamı...
Türkiye Tıp Akademisi Yönetim Kurulu


- AYTEKİN OĞUZ,
- ERTUĞRUL GÖKSOY,
- AYŞE NİLÜFER ÜNAL,
- AYTEN ALTINTAŞ,
- MAHMUT TOKAÇ

AMAÇLARIMIZ

Türkiye Tıp Akademisi'nin Ufku ve Amaçları

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
Prof. Dr. Ayten Altıntaş

19. yüzyılda ve Tanzimat döneminde İstanbul'da "Cem'iyyet-i Tıbbiye-i Şâhane" kurulmuştu (1857). Osmanlı Devleti bir imparatorluk olduğu için veyâ daha önemli sebep olarak, kurucularının önemli bir kısmının anadili Türkçe olmadığı için bu derneğin oturumlarında Fransızca konuşulurdu.

19. Yüzyıl, Osmanlı ve Osmanlıca gibi kelimeler yanında "Türk dili" gibi zaten var olan bir isimlendirme de canlanarak daha çok kullanıldı. Türkiye Tıp Akademisi (Cem'iyyet-i Tıbbiye-i Osmani) ise oturumlarda Osmanlıca (Türkçe) konuşurdu. Türkiye Tıp Akademisi için de Tıp Bilimi önemli idi. Fakat bu amacın yanında Türkçenin bir bilim dili olduğu gerçeğini savunmak ve yaymak da vardı. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Milli Türk Tıp Kongreleri'ni düzenleme görevi Türkiye Tıp Akademisi'ne verildi. Tıpta bilim dallarının sayısının çok artması ile bütün tıp dallarını kapsayan kongreler yapmak, neredeyse imkânsız hale geldi. 2000 yılından bu yana kongre yerine "etik ve sosyal konularda sempozyumlar düzenlenmesi" amacı benimsendi.

Türkiye Tıp Akademisi'nin ufku ve amaçlarının günümüzde belirginliğinin azalması, bizi üzen bir konudur. Türkiye Tıp Akademisi, bir tıp derneği olması yanında bir anıt-kurumdur. Kuruluşundaki belgelerde, ilk nizamnamelerinde açık olarak belirtildiği gibi en önemli amaçları "Halkı sağlık açısından bilgilendirmek" idi. Bu sebeple 19. yüzyılın bize emaneti olan bu akademiyi bu amaç çizgisinde güçlendirerek yaşatmak, ortak gayemiz olmalıdır.

ANASAYFA | İLETİŞİM