BAŞKANDAN
Sanat Olmaktan Çıkan Doktorluk
Tıp Akademisi 3 Mart 1867 tarihinde kurulmuş 143 yıllık bir tıp cemiyetidir. Bu cemiyet ilk kurulduğu günden bu yana asıl amacını hiç değiştirmemiştir. Bu amaç "Halka sağlık açısından faydalı olmak" tır.
devamı...
YAYINLARIMIZ - Kitaplar / Dergiler
Dünden, Bugüne Türkiye Tıp Akademisi - 2010
devamı...
Prof. Dr. Ayten Altıntaş
Çanakkale Savaşlarında Temizlik
Çanakkale Cephesinde Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebeleri yapılmıştır. Yaşananlar bir taraftan kayıt altına alınmış ve arşivler oluşturulmuştur.
devamı...
ETKİNLİKLER
TÜRKİYE TIP AKADEMİSİ DUAYENLERDEN GENÇ DOKTORLARA KLİNİK DENEYİMLER VE TEDAVİLER KONFERANSLARI
“ Genel Plastik Cerrahi ve Estetik Cerrahide Deneyimler ” 18 Ekim 2014 Cumartesi Saat: 15.00 - 17.00
devamı...
HABERLER


Türkiye Tıp Akademisi Metabolik Sendrom Sempozyumunda Tanıtıldı.

Türkiye Tıp Akademisini tanıtan bir etkinlik 5-8 Eylül 2013 tarihlerinde Bodrum Hilton otelinde 10. Metabolik Sendrom Sempozyumu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk günündeki toplantıda Türkiye Tıp Akademisi/Metabolik Sendrom Derneği Ortak Toplantısı düzenlenmişti. Oturum Başkanları Dr. Volkan Yumuk ve Dr. Hüsrev Hatemi idi. Prof. Dr. Hüsrev Hatemi açılış konuşmasının arkasından “Türkiye Tıp Akademisinin Tıp Dernekleri İçindeki Yeri” başlıklı sunumunu yaptı. Akademi adına Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nermin Ersoy; Metabolik Hastalıkların Etik Yönü (Klinik Açısından) ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ayten Altıntaş; Metabolik Hastalıkların Etik Yönü(Tıp Araştırmaları Açısından) adlı konuşmaları yaptılar. İlgi ile dinlenen konuşmalardan sonra Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Aytekin Oğuz, bu ortak çalışmaların devamını temenni etti.

HÜSREV HATEMİ KONUŞMA ÖZETİ
TÜRKİYE TIP AKADEMİSİNİN TIP DERNEKLERİ İÇİNDEKİ YERİ

Türkiye’nin en eski tıp derneklerinden biri olan “Türkiye Tıp Akademisi” 3Mart 1867 yılında “Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye” adıyla Sultan Abdülaziz’in iradesi ile kurulmuştur. Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye Osmanlı Devletinde kurulan tıp derneklerinin ikincisidir. Derneğin kurulmasındaki amacı Fransızca olan tıp eğitiminin Türkçeye çevrilmesi idi. Bu konuda pek çok çalışma yaptı ve başarılı oldu.

Cemiyet kurulduğunda hazırladığı nizamnamede iki amacını belirtmişti; Tıp eğitimi için gerekli olan önemli kitapları Türkçeye çevirmek ve halkın anlayacağı şekilde halka hitap edecek, onları halk sağlığı açısından bilgilendirecek bir dergi yayınlamaktı.

Cemiyet kurulduğu andan itibaren hızla çalışmalara başlamış, 1873 yılında “Lügat-ı Tıbbiye”yi, 1900 yılında “ Lügat-ı Tıp” adlı sözlükleri yayınlamış, o tarihte 168 tıp kitabını Türkçeye kazandırmışlardı. Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye daha sonra da kurulma amacına uygun faaliyetler ve çok önemli çalışmalar yapmış, bir tıp derneği olarak uzun senelere damgasını vurmuştur. Meşrutiyetin ilanı ile yeniden yapılanmış, Cumhuriyetin ilanı ile ismi “Türkiye Tıp Encümeni” adını almıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük tıp cemiyeti olarak yaptığı Milli Kongreler ile Sağlık bakanlığının sağlık politikasına yön vermiş, “Türkiye Tıp Encümeni Arşivi” adıyla çok önemli bilimsel tıp dergisi yayınlamıştı. Cemiyet 1925 yılında Milli Tıp Kongreleri düzenlemeye başladı. 1925-1968 yılları arasında 20 Milli tıp kongresi düzenlendi ve kongre kitaplarını bastırdı. Bilimsel toplantılara devam edildi ve 1946 yılında“Türkiye Tıp Encümeni Arşivi” adıyla dergi yayınlamaya başlandı.1956 yılında Türkiye Tıp encümeni “Umumi menfaate Hadim Cemiyet” hakkını aldı (Bakanlar Kurulu kararı. 6-10 1956) . 1966 yılında “Türkiye Tıp Akademisi “ adını aldı (10 Aralık 1966) ve tıp kongreleri, bilimsel toplantılar ve sempozyumlara devam edildi. 1966 yılında “Türkiye Tıp Akademisi Arşivi” adıyla daha önceki süreli yayınına devam etti. 1974 yılında “Türkiye Tıp Akademisi” adı Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla resmileşti. 1974-2000 yılları arasında Ulusal kongrelere devam edildi, bilimsel toplantılar düzenlendi. 2003-2013 yılları arasında da bilimsel toplantılar düzenlemeye devam edilmektedir.

Türkiye Tıp Akademisi kurulduğu gündeki sorumluluğu ile çalışmalarına devam etmektedir.

ANASAYFA | İLETİŞİM